Buscar este blog

martes, 16 de marzo de 2010

Llengua Catalana: Temes de l'examen.

A fi que et preparis millor l'examen de dijous, et posem a continuació els temes als quals hauràs de posar més atenció a l'hora d'estudiar.
- Vocabulari de les lectures dels Temes 5 a 7.
- La narració: Estructura (marc i trama) i Elements (espai, temps, personatges, fets i narrador)
- Els recursos literaris: Fonètics (2), sintàctics (4) i semàntics (4)
- Els determinants: Articles, demostratius i possessius.
- Els quantificadors: Indefinits, quantitatius i numerals.
- Vocals O/U àtones.
- L'apostrofació i la contracció.
- El verb: Temps del Mode Indicatiu de les tres conjugacions.
- La essa sonora i la essa sorda.
Bona feina!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario